Let anvendelig Podio Workflow Automatisering

Hvis du har brugt Podio et stykke tid, har du måske bemærket, at dine data kan gå hen og blive isolerede og passive. Med GlobiFlow for Podio kan du opbygge opskrifter til arbejdsgange, der gør dine data intelligente og automatiserer dine forretningsprocesser.

Primære Fordele

Sætter automatisk gang i Arbejdsgange, når bestemte hændelser forekommer i dine Podio Arbejdsfelter eller på bestemte dage og datoer.

Bliv underrettet når specifikke Podio Emner ændre status, eller de når vigtige milepæle.

Sikrer at arbejdet ikke løber ud i sandet eller bliver overset, samt at dine forretningsprocesser bliver overholdt.

GlobiFlow for Podio Egenskaber

Udløsere

Starter en arbejdsproces, når en bestemt hændelse indtræffer. Udløsere omfatter:

 • Et emne oprettes
 • Et emne bliver opdateret
 • Et emne bliver slettet
 • Ved aktuel dag eller dato
 • Ved et emnes Dato Felt
 • Ved en anden arbejdsgang

Filtre

Fastsæt bestemte betingelser for, hvornår et flow skal udføre sine handlinger. Filtre omfatter:

 • Hvis et bestemt Felt ændres
 • Hvis et Felt enten har eller ikke har en bestemt Værdi
 • Hvis et Felt indeholder en delvis Værdi
 • Hvis et Felt var eller ikke var en bestemt Værdi
 • På en bestemt dato, Ugedag, eller Dag i måneden
 • Når et emnes datofeltet bliver fortid, nutid eller fremtid

Handlinger

Når en arbejdsgang sættes i gang automatisk og opfylder dennes filterbetingelser, udføres der automatisk en række handlinger. Disse omfatter:

 • Opdater et Felt i emnet
 • Sletter et emne
 • Opretter et nyt emne i en anden applikation
 • Tildeler en opgave til en bruger
 • Sender en besked til en bruger
 • Sender en e-mail
 • Udløser et Flow til det relevante OPTÆLLING / SUM / GENNEMSNITLIG emnefelt

Nogle GlobiFlow for Podio Eksempler fra den Virkelige Verden


Med GlobiFlow for Podio er der næsten ingen grænse for, hvilke arbejdsgange du kan automatisere med Podio. For at give dig en idé om, hvor effektivt det kan være, er her et par eksempler på GlobiFlow for Podio fra den virkelige verden:

En ny forretningsforbindelse skabes

Når en ny forbindelse er skabt, kan du i Forretningsforbindelses applikationen ændre status til ”Kold”. (se)

Et salg er foretaget

I forbindelses applikationen kan du, når status er sat til ”solgt”, oprette et nyt Salg i Salgs applikationen med reference til Forbindelsen. (se)

Nyt projekt

Når et nyt Projekt oprettes i Projekter applikationen kan du automatisk oprette vores 5 standard Leverancer i Leverancer applikationen, med reference til hovedprojektet. (se)

Projektforløb

Når forløbet af en leverance bliver opdateret, ændres forløbet af relaterede projekter automatisk til at være gennemsnittet af alle relaterede projektleverancer. (se)

Godkendelse af milepæle

Når et ny bevis uploades til et projekt i Projekter applikationen, tildel da en opgave til Project Manageren, for at gennemgå og godkende designet. Selv når projektet når et punkt, hvor < 50% ændres til > 50%, tildel da en opgave til dig selv, for at gennemgå projektet. (se)

Tidsskema indføjelser

Når et nyt emne indføjes i Tidsskema applikationen (se) , eller et allerede eksisterende punkt i Tidsskemaet opdateres (se) , opdatere da referencen Arbejdsrækkefølge, ved at tillægge (sum) tiden for alle relaterede emner i Tidsskemaet. (se)

Ændringer i opgavens omfang

Når projektets brief ændres, sendes en besked til projektlederen, der informerer om denne ændring. (se)

Når projektet overskrider afleveringsdatoen

Når et projekts forfaldsdato er nået, og projektet ikke er 100% færdigt, tildel da en opgave til projektlederen, for at følge op på projektet. (se)

Tid til at fakturere for et projekt

Til Projekter applikationen, når status er opdateret og status er = "Fuldført", tildeles en opgave til bogholderen, for at sende den endelige faktura til kunden, samt at tildele en opgave til webmasteren, om at opdatere vores online portefølje. (se)

Igangsætte afslutningen af måneden

Den 1. i hver måned, tildeles en opgave til mig selv om at betale husleje, samt en opgave til min bogholder om at fakturere alle timesedler. (dette er langt sikrere, end at oprette en opgave i Podio der gentager sig selv, da denne kunne blive slettet ved en fejltagelse) (se)

Mind mig om at skrive et blog-indlæg

Opret hver onsdag et nyt Emne i skabelonform til Blogindlægs applikationen og tildele en opgave til mig selv om at skrive og udgive et blogindlæg til vores primære hjemmeside. (se)

Medarbejderudviklingssamtaler

Når en ny anmeldelse oprettes i Anmeldelser applikationen, sæt da status til "I Gennemgang" og tildel en opgave til min manager, om at udføre anmeldelsen. (se) Når status af gennemgangen ændres til "Færdiggjort", sendes en besked til for at advare om, at samtalen er afsluttet. (se)

Div. datoer og events

Den 1. oktober tildeles en opgave til vores sociale fund manager, om at organisere den årlige julefrokost. Den 28. Februar tildeles en opgave til bogholderen, om at påbegynde processen med at forberede årets udgang.